ROCK EQUIPMENT Heavy sale


2009 KOMATSU GD655-3E0
[1701067]

          2009 KOMATSU GD655-3E0
2009 KOMATSU GD655-3E0
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1984 CAT D6D
[1700782]

          1984 CAT D6D
1984 CAT D6D
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2008 NEW HOLLAND B95
[1633162]

          2008 NEW HOLLAND B95
2008 NEW HOLLAND B95
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2004 CHAMPION C80B
[1621717]

          2004 CHAMPION C80B
2004 CHAMPION C80B
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2000 KOMATSU PC270 LC-6
[1613832]

          2000 KOMATSU PC270 LC-6
2000 KOMATSU PC270 LC-6
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2003 KOMATSU PC220 LC-7
[1613677]

          2003 KOMATSU PC220 LC-7
2003 KOMATSU PC220 LC-7
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2015 CASE CX160C
[1589817]

          2015 CASE CX160C
2015 CASE CX160C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2015 CASE CX210C
[1589717]

          2015 CASE CX210C
2015 CASE CX210C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1999 CASE 9010B
[1588557]

          1999 CASE 9010B
1999 CASE 9010B
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2015 VOLVO EC140DL
[1585282]

          2015 VOLVO EC140DL
2015 VOLVO EC140DL
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1977 DEERE 570A
[1558087]

          1977 DEERE 570A
1977 DEERE 570A
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1980 DEERE 570A
[1557282]

          1980 DEERE 570A
1980 DEERE 570A
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2015 HYUNDAI ROBEX 60CR-9
[1483172]

          2015 HYUNDAI ROBEX 60CR-9
2015 HYUNDAI ROBEX 60CR-9
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2016 CASE TV380
[1477372]

          2016 CASE TV380
2016 CASE TV380
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2000 DEUTZ 50 KW
[1470272]

          2000 DEUTZ 50 KW
2000 DEUTZ 50 KW
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1997 INGERSOLL-RAND DM45HP750
[1467052]

          1997 INGERSOLL-RAND DM45HP750
1997 INGERSOLL-RAND DM45HP750
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1979 CAT D4E
[1456602]

          1979 CAT D4E
1979 CAT D4E
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1999 INGERSOLL-RAND SD100F
[1447097]

          1999 INGERSOLL-RAND SD100F
1999 INGERSOLL-RAND SD100F
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2005 LEEBOY 8515B
[1446832]

          2005 LEEBOY 8515B
2005 LEEBOY 8515B
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1998 CHAMPION 730A
[1446557]

          1998 CHAMPION 730A
1998 CHAMPION 730A
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1978 CAT 16G
[1408827]

          1978 CAT 16G
1978 CAT 16G
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2013 DEERE 250G LC
[1408207]

          2013 DEERE 250G LC
2013 DEERE 250G LC
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1995 CAT 826C
[1408162]

          1995 CAT 826C
1995 CAT 826C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2012 LINK-BELT 250 X3
[1393152]

          2012 LINK-BELT 250 X3
2012 LINK-BELT 250 X3
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2005 VERMEER TG9000
[1392352]

          2005 VERMEER TG9000
2005 VERMEER TG9000
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2006 CASE 650K 2LGP
[1386532]

          2006 CASE 650K 2LGP
2006 CASE 650K 2LGP
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1988 HYSTER PIONEER 60
[1386252]

          1988 HYSTER PIONEER 60
1988 HYSTER PIONEER 60
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1988 HYSTER B60XL
[1382767]

          1988 HYSTER B60XL
1988 HYSTER B60XL
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1998 DEERE 650G
[1382592]

          1998 DEERE 650G
1998 DEERE 650G
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2006 CAT 140H
[1381892]

          2006 CAT 140H
2006 CAT 140H
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1988 CASE W20C
[1381872]

          1988 CASE W20C
1988 CASE W20C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2007 KOMATSU PC200 LC-8
[1353277]

          2007 KOMATSU PC200 LC-8
2007 KOMATSU PC200 LC-8
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2016 KOMATSU PC240 LC-10
[1352747]

          2016 KOMATSU PC240 LC-10
2016 KOMATSU PC240 LC-10
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1998 GEHL DL6L40
[1352602]

          1998 GEHL DL6L40
1998 GEHL DL6L40
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2006 CAT D4G XL
[1352417]

          2006 CAT D4G XL
2006 CAT D4G XL
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2012 VOLVO EC380DL
[1350622]

          2012 VOLVO EC380DL
2012 VOLVO EC380DL
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2008 BOBCAT 337G
[1332882]

          2008 BOBCAT 337G
2008 BOBCAT 337G
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1999 VOLVO A35C
[1324622]

          1999 VOLVO A35C
1999 VOLVO A35C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2008 KOMATSU D51PX
[1266727]

          2008 KOMATSU D51PX
2008 KOMATSU D51PX
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2002 CASE CX160
[1265027]

          2002 CASE CX160
2002 CASE CX160
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1965 CAT 966B
[1244287]

          1965 CAT 966B
1965 CAT 966B
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1998 DEERE 750C
[1244102]

          1998 DEERE 750C
1998 DEERE 750C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2000 KOMATSU D61EX-12
[1243932]

          2000 KOMATSU D61EX-12
2000 KOMATSU D61EX-12
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1993 CAT 615C II
[1242597]

          1993 CAT 615C II
1993 CAT 615C II
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1995 DEERE 550G
[1194877]

          1995 DEERE 550G
1995 DEERE 550G
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2011 CAT D6T XL
[1186432]

          2011 CAT D6T XL
2011 CAT D6T XL
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2001 CAT 963C
[1149197]

          2001 CAT 963C
2001 CAT 963C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1998 KOMATSU D65EX-12
[1132277]

          1998 KOMATSU D65EX-12
1998 KOMATSU D65EX-12
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2011 CAT D5K2 LGP
[1113712]

          2011 CAT D5K2 LGP
2011 CAT D5K2 LGP
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2007 CAT D6R XL III
[1086982]

          2007 CAT D6R XL III
2007 CAT D6R XL III
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2005 CASE CX210
[1086307]

          2005 CASE CX210
2005 CASE CX210
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1995 CASE 9010B
[1086247]

          1995 CASE 9010B
1995 CASE 9010B
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1998 CAT D5C LGP
[1070402]

          1998 CAT D5C LGP
1998 CAT D5C LGP
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2008 CAT 140M
[1065127]

          2008 CAT 140M
2008 CAT 140M
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2006 VOLVO EC140B LC
[981387]

          2006 VOLVO EC140B LC
2006 VOLVO EC140B LC
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2009 KOMATSU D51PX-22
[977797]

          2009 KOMATSU D51PX-22
2009 KOMATSU D51PX-22
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2009 VOLVO EC330CL
[977352]

          2009 VOLVO EC330CL
2009 VOLVO EC330CL
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1999 CAT 928G
[976787]

          1999 CAT 928G
1999 CAT 928G
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1999 CAT 426C
[949147]

          1999 CAT 426C
1999 CAT 426C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1988 DEERE 650G
[939997]

          1988 DEERE 650G
1988 DEERE 650G
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2009 KOMATSU D51EX-22
[939902]

          2009 KOMATSU D51EX-22
2009 KOMATSU D51EX-22
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2005 DEERE 310SG
[927387]

          2005 DEERE 310SG
2005 DEERE 310SG
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2001 CASE 621C
[926837]

          2001 CASE 621C
2001 CASE 621C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2008 NEW HOLLAND B95
[925242]

          2008 NEW HOLLAND B95
2008 NEW HOLLAND B95
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1996 CAT D5C
[924542]

          1996 CAT D5C
1996 CAT D5C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1987 DRESSER 412B
[882167]

          1987 DRESSER 412B
1987 DRESSER 412B
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2006 HITACHI ZX200 LC
[882072]

          2006 HITACHI ZX200 LC
2006 HITACHI ZX200 LC
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2010 KOBELCO SK350 LC
[881637]

          2010 KOBELCO SK350 LC
2010 KOBELCO SK350 LC
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2007 GYRO TRAC GT25XP
[881502]

          2007 GYRO TRAC GT25XP
2007 GYRO TRAC GT25XP
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2010 FECON FTX148L
[881267]

          2010 FECON FTX148L
2010 FECON FTX148L
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1997 DEERE 555G
[876997]

          1997 DEERE 555G
1997 DEERE 555G
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1995 KOMATSU GD530A-2B
[876222]

          1995 KOMATSU GD530A-2B
1995 KOMATSU GD530A-2B
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1996 FIATALLIS 65C
[822827]

          1996 FIATALLIS 65C
1996 FIATALLIS 65C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2009 DEERE 870G
[818177]

          2009 DEERE 870G
2009 DEERE 870G
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2005 VERMEER BC1000XL
[789467]

          2005 VERMEER BC1000XL
2005 VERMEER BC1000XL
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1995 DEERE 550G
[773277]

          1995 DEERE 550G
1995 DEERE 550G
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1996 CAT D5C
[771162]

          1996 CAT D5C
1996 CAT D5C
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1996 CASE 9040B
[756207]

          1996 CASE 9040B
1996 CASE 9040B
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1993 CHAMPION 720A III
[742572]

          1993 CHAMPION 720A III
1993 CHAMPION 720A III
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2011 TAKEUCHI TB235
[742297]

          2011 TAKEUCHI TB235
2011 TAKEUCHI TB235
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1993 DEERE 490E
[741837]

          1993 DEERE 490E
1993 DEERE 490E
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1994 CAT 939
[741372]

          1994 CAT 939
1994 CAT 939
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1979 INGERSOLL-RAND DA30
[697682]

          1979 INGERSOLL-RAND DA30
1979 INGERSOLL-RAND DA30
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2007 KOBELCO SK210 LC
[697382]

          2007 KOBELCO SK210 LC
2007 KOBELCO SK210 LC
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1993 DEERE 770BH
[697262]

          1993 DEERE 770BH
1993 DEERE 770BH
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2006 DEERE 50D
[697027]

          2006 DEERE 50D
2006 DEERE 50D
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2008 TAKEUCHI TL140
[696862]

          2008 TAKEUCHI TL140
2008 TAKEUCHI TL140
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2005 CAT D6R XL
[693257]

          2005 CAT D6R XL
2005 CAT D6R XL
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1999 KOBELCO SK220 LC IV
[673637]

          1999 KOBELCO SK220 LC IV
1999 KOBELCO SK220 LC IV
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2007 CAT 120H
[643112]

          2007 CAT 120H
2007 CAT 120H
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2007 HYUNDAI ROBEX 210 LC-2
[635447]

          2007 HYUNDAI ROBEX 210 LC-2
2007 HYUNDAI ROBEX 210 LC-2
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2006 HYUNDAI ROBEX 250 LC-7
[635077]

          2006 HYUNDAI ROBEX 250 LC-7
2006 HYUNDAI ROBEX 250 LC-7
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2005 CAT 140H
[575337]

          2005 CAT 140H
2005 CAT 140H
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2013 CAT D6T
[575202]

          2013 CAT D6T
2013 CAT D6T
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1997 CAT D5M XL
[568147]

          1997 CAT D5M XL
1997 CAT D5M XL
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1994 CAT D4C LGP
[564297]

          1994 CAT D4C LGP
1994 CAT D4C LGP
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1992 CAT D4H LGP
[564117]

          1992 CAT D4H LGP
1992 CAT D4H LGP
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1984 LINK-BELT LS-2650C II
[558557]

          1984 LINK-BELT LS-2650C II
1984 LINK-BELT LS-2650C II
Rock Equipment
San Antonio, Texas
1978 CAT D6D
[558497]

          1978 CAT D6D
1978 CAT D6D
Rock Equipment
San Antonio, Texas
2006 CAT 320C
[558237]

          2006 CAT 320C
2006 CAT 320C
Rock Equipment
San Antonio, Texas


Back to top